"KLÍČE"

"KLÍČE"

4 sezení / 60 min.

Spolupráce v rozsahu 2 měsíců. 

Odemykání vašich vědomých a nevědomých možností. Máte na výběr z 8 klíčů - 1 sezení - 2 klíče. Spirituální rozsah, vědomé rozhodování, komunikace s tělem, komunikace s myslí, komunikace s duší. 


4 200,00 Kč

"KLÍČE"

4 sezení / 60 min.

Spolupráce v rozsahu 2 měsíců

Odemykání vašich vědomých a nevědomých možností. 

Máte na výběr z 8 klíčů - 1 sezení - 2 klíče. 

Spirituální rozsah našich sezení se projeví ve vědomém rozhodování. Naučíte se  komunikaci s tělem, komunikaci s myslí, komunikaci s duší. A kdo ví, možná pozveme i další hosty, např. přesvědčení a další....

V rámci čtyř sezení se naučíte odhalit nejhlubší příčiny vašich  problémů a odstranit je ze svého života. Jednou pro vždy. Ukončíte kolečko opakujících se příhod, které vás trápí. Naučíte se plnohodnotně vnímat své tělo a naslouchat jeho řeči. Naučíte se techniku ztišující mysl, začnete vnímat kontakt se svou duší. Pocítíte příliv nové energie.

Získáte spirituální klíče, které se stanou mocným nástrojem pro vaši osobní změnu.

Schůzky probíhají osobně, nebo přes videocall.

GARANCE KVALITY: První konzultaci neplatíte
STORNO PODMÍNKY:
V případě zrušení schůzky ze strany klienta 1 den a méně před jejím konáním, bude klientovi účtován storno poplatek ve výši 100%.

Mé metody:

Koučování - osobní rozvoj, duchovní rozvoj, životního stylu

Spirit terapie - mapování podvědomí,časové osy, práce s vizí

Automatická kresba - diagnostika vztahů, zdraví, práce, peněz a souvislostí

Konstelace na papíru - konstelační kresby a souvislosti

Myšlenkové mapy - systémové kreslení myšlenek a vytvoření projektu k dosažení cíle

Vypracovala jsem svůj jedinečný systém, který skvěle funguje a je vyzkoušený v mé 15 leté praxi. Podle potřeb klienta je možné pracovat s jednou z uvedených technik anebo je propojit. Společně nalézáme řešení otázek uložených ve vědomí a podvědomí.

Má silná stránka je nahlédnout pod povrch věcí. Dokáži rozpoznat a propojit nečekané souvislosti. Vidím možnosti člověka, o kterých zatím on sám neví. Jsem vnímavý pozorovatel, umím situace přesně pojmenovat. Baví mě spojovat zdánlivě nespojitelné - spiritualitu, materii, radost, krásu a luxus.

Průběh sezení:

1.Pomohu Vám najít a pojmenovat příčinu problému. Ukáži Vám nevyhovující vzorce, podle kterých jednáte a které vám brání posunout se dále. Společně odhalíme co doopravdy chcete a proč to nemáte.

2. Naučím Vás, jak se dostat z bodu A do bodu B. Každému klientovi vyhovuje něco jiného, což plně respektuji - někoho posune dál koučování, jiného práce s energií, práce s vizí, terapie či automatická kresba, konstelace, práce s programy a vnitřními bloky, myšlenkové mapy či kvantování.

3. Společně tvoříme nový projekt vašeho života. Pracujeme na zvýšení vašeho sebevědomí a sebepřijetí. Získáte odvahu žít podle svého, dělat věci, které opravdu chcete vy.

Častá témata klientů:

Chci si zvýšit sebevědomí

Nedaří se mi najít partnera/partnerku

Jsem nespokojen/a v práci

Necítím se dobře ve svém těle

Chtěl/a bych začít podnikat

Dějí se mi stejné věci a chci to změnit

Chtěl/a bych více času na sebe a na rodinu

Ztráta motivace

Vyhoření

Prokrastinace

Mou vášní je spirituální rozvoj realizovaný ve všech oblastech života. Ráda Vám pomohu objevit Vaše možnosti na osobním sezení se mnou a vypravit se za sebeuvědoměním a sebepoznáním na některém z mých kurzů, které pro Vás pořádám.