BLOG

Veselý podzim

03.08.2019

Milí umělci, připravila jsem pro vás nové akce, které vám udělají radost.

Kurz kresby a malby pro seniory, kteří mají touhu a chuť připomenout si radost z výtvarného umění, společně tvořit a setkávat se. Kurz je přizpůsoben dovednostem každého účastníka. Mohu slíbit individuální přístup. Vítán je každý, kdo chce začít kreslit či malovat, bez ohledu na to, zda je začátečník, či pokročilý. Udělejte babičce a dědovi radost...