OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní firma Vladimíra Skřivánková, IČO: 74000659, se sídlem Medlešice 29, 538 31 Medlešice, zapsaná v živnostenském rejstříku, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí a poradenství. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a obchodní firmou Vladimíra Skřivánková a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi obchodní firmou a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

Objednávky

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes e-shop.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci "Stornovací podmínky". 

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné. 

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity kurzu. 

Pokud objednáte přes e-shop, přijde vám na e-mail potvrzení objednávky. Pokud vám toto "potvrzení" nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. 

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace telefonicky: +420 737 303 725.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Způsob platby

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn


Způsob platby je bankovním převodem - na základě potvrzení objednávky na b.ú.: 1572293018/3030 .

Slevy

 • SENIOR sleva - všichni zájemci o kurz ve věku 60 let a starší mají nárok na slevu uvedenou u konkrétního kurzu, jako tzv. "senior"
 • TEENAGER sleva - všichni zájemci o kurz ve věku do 18ti let mají nárok na slevu uvedenou u konkrétního kurzu, jako tzv. "teenager"

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 15 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během kurzu. 

Obchodní firma si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. 


Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi:

 • platba vrácena v plné výši nebo
 • nabídnut nový termín kurzu

Účastník následně písemnou formou potvrdí, kterou variantu si zvolil.

Obchodní firma může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Nahrazování případných zmeškaných hodin 

V rámci svého semestru (podzimní, zimní atd. pravidlený výtvarný kurz), máte možnost nahradit si max. 2 lekce předem omluvené. Pokud nebudete moci přijít na svoji pravidelnou lekci, omluvte se předem přes SMS na tel. číslo 737303725, a domluvte si náhradu lekce s jinou skupinou. Omluvené lekce je nutné si nahradit do konce Vašeho semestru. Neomluvené lekce propadají a není možné je nahrazovat ani převádět do dalšího semestru. Omluvu lze provést nejpozději do 9:00 ráno v den konání lekce, jinak lekce propadá.


Dárkový poukaz

Dárkový poukaz je platný v případě, že je uhrazený, opatřen datem prodeje, opatřen dobou platnosti  

Po vypršení platnosti poukazu,  (uvedená na přední straně dárkového poukazu) poukaz propadá bez nároku na náhradu!

 • Prodávající nenese zodpovědnost za ztracené dárkové poukazy.
 • Dárkový poukaz nelze vyměnit za hotovost.
 • Zakoupený dárkový poukaz nelze vrátit.
 • Dárkový poukaz lze čerpat vícekrát až do vyčerpání hodnoty poukazu, do vypršení platnosti poukazu.
 • Při překročení hodnoty dárkového poukazu klient uhradí překročenou částku na místě.
 • Není dovoleno kopírování či jiné úpravy dárkového poukazu.
 • Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019.