Automatická kresba - Psychografie

Vidím možnosti člověka, o kterých zatím on sám neví

Jsem vnímavý pozorovatel, umím situace přesně pojmenovat. Ve své práci propojuji umění a osobní rozvoj.