8.6.-9.6.2019 Automatická kresba jako cesta

Intenzivní zážitkový kurz
Automatická kresba jako cesta ...
Víkend bude velmi výživný, transformační, vítán je každý, kdo touží po jakékoliv změně ve svém životě, které není momentálně schopen sám a potřebuje nakopnout správným směrem :-)

Kurz díky vašemu zájmu bude opakován každý měsíc, avšak témata a použité techniky se mohou lišit, neboť jsou přizpůsobeny potřebám klientů i celé skupiny.

2 200,00 Kč

Čas konání

sobota 9-17 hod., neděle 9-15 hod.

Místo konání

atelier Vladi Skřivánková, Havlíčkova 841, Pardubice - 1. patro

Popis kurzu

Co vás čeká:
• naladění se na své pocity, na svou intuici
• vyjádření se prostřednictvím výtvarných médií
• uvědomění si emočních bariér

• chuť ke změně - pochopení, pojmenování, odstranění bloků
• tvoření změn v bezpečném a příjemném prostředí
• otevřenost sama k sobě a ostatním účastníkům kurzu
• připravená témata týkající se všech účastníků kurzu
• zjistíte jak  barvy uklidňují mysl a jak na vás každá barva působí jinou silou a energií

• domů odcházíte se zkušeností a schopnosti automatickou kresbu používat bez lektorky na harmonizování témat, která chcete měnit
• automatickou kresbu budete umět po kurzu použít na diagnostikování, při léčení psychosomatických potíží,harmonizování osob a prostoru, harmonizování vztahů

Program:

Téma : VZTAHY - zjistíte jak si vedete ve vztazích

  • k sobě
  • k partnerovi
  • k rodičům
  • k dětem
  • k sourozencům
  • ke spolupracovníkům
  • ke svému zdraví - fyzickému, mentálnímu, duchovnímu
  • k penězům

Naučíte se na toto téma nakreslit diagnostické obrázky, vykreslovací,  harmonizační, programovací, spirituální. Nakreslíte si, kde se momentálně ocitáte, kam směřujete a čeho chcete docílit. Uvědomíte si, čím se brzdíte a čeho se chcete zbavit. Pochopíte, co máte udělat pro svou spokojenost.


Součástí kurz budou Andělské konstelace s Ivou Novákovou.

Andělské konstelace vycházejí z tradičního pojetí Rodových konstelací, avšak k léčení jsou přizváni zástupci Andělů, kteří nám pomáhají v léčení vztahů:

Já - Já          Já - My

Já - Ty         Já - Vy

Já - On         Já - Oni

Já - Ona      Já - Ony

Já - Ono      Já - Ona

Minimální věk 15 let, počet osob 5 -10 max. 


S sebou

pohodlné oblečení, svačinku (na oběd si dojdeme do některé z místních restaurací), pitný režim zajištěn :-) 

Fotogalerie