ART & SOUL & LIFE - kurz


0,00 Kč

umění podporuje kreativitu

Kreativita je mízou inovací. Je to to, co pohání nové nápady, řešení a procesy. Umění svým důrazem na originalitu a výraz přirozeně stimuluje kreativní části našeho mozku. Členové týmu se zapojují do uměleckých činností a jsou povzbuzováni, aby přemýšleli mimo rámec a přistupovali k problémům z různých úhlů. Toto kreativní myšlení lze poté přenést na pracoviště, což vede k inovativním řešením a nápadům.

umění podporuje spolupráci

Umělecké projekty často vyžadují týmovou práci a spolupráci. Ať už jde o vytvoření nástěnné malby, zapojení do kolektivního malování, či velkoforátových kreseb "naslepo", členové týmu musí spolupracovat, aby dosáhli společného cíle. To podporuje pocit spolupráce a vzájemného respektu mezi členy týmu. Povzbuzuje je, aby si navzájem vážili svých příspěvků a spolupracovali efektivněji, což se může promítnout do lepší spolupráce na pracovišti.

umění zlepšuje komunikaci

Umění je formou neverbální komunikace. Umožňuje jednotlivcům vyjádřit své myšlenky, pocity a nápady způsobem, který slova někdy nemohou. Umělecké aktivity mohou členům týmu sloužit jako platforma pro efektivnější komunikaci v týmovém prostředí. Mohou vyjádřit své nápady a emoce prostřednictvím svých uměleckých děl, což vede k hlubšímu porozumění a empatii mezi členy týmu, což vede ke zlepšení komunikace v týmu.

kreativita a týmová soudržnost

Kreativita podporuje pozitivní týmové prostředí, kde členové svobodně sdílejí a oceňují nápady, posiluje týmovou soudržnost tím, že podporuje pocit sounáležitosti a jednoty.

Kromě toho kreativita v týmovém prostředí podporuje zkoumání různých perspektiv a řešení a podporuje inkluzivní prostředí. Podporuje také flexibilitu a přizpůsobivost, protože se členové týmu učí orientovat a přijímat nové nápady a změny. Tato přizpůsobivost je zásadní v dnešním neustále se měnícím obchodním prostředí.


ART TEAMBUILDING NA MÍRU

Ateliér VS s.r.o., slaví 10 let na trhu v oblasti tvorby výtvarných kurzů pro skupiny teens, dospělých a seniorů. Rozhodli jsme se rozšířit umění do firem a vytvořili kolekci uměleckých aktivit pro vaše zaměstnance.

KDE: 

 • v Ateliéru VS s.r.o, Havlíčkova 841, 1. patro, Pardubice, 
 • v ČR - vybereme vhodný hotel/penzion dle vašich požadavků, zajistíme celou akci od A do Z
 • v zahraničí - dle vašeho budgetu připravíme ART & TRAVEL na míru

KDY:

 • námi nabízený Art teambuilding je třeba plánovat dopředu
 • v Ateliéru VS s.r.o - 2-3 měsíce
 • v ČR - hotel/penzion - 6-7 měsíců
 • v zahraničí - min. 6-7 měsíců

KDO:

 • výuku povede profesionální malířka a zakladatelka Ateliéru VS s.r.o - Vladi Skřivan
 • přípravu, realizaci pobyt & art teambuilding - art director Vladi Skřivan
 • přípravu pro zahraniční pobyt - spolupráce s CK 

CO:

 • dle vašeho přání, kde se bude Art Teambuilding konat, dle počtu účastníků, času, který pro vaši akci máte, vypracujeme podrobný přehled art aktivit, časové dotace a ceny