Automatická kresba - psychografie - on-line - téma: PRÁCE

Automatická kresba neboli psychografie, má původ v řeckých slovech Grafein (záznam) a Psyché (duše). Tedy záznam z vaší duše.

Spolehlivě ukáže, v jakém stavu je vaše tělo, po čem touží vaše duše, na jaké jste zrovna cestě, k čemu směřujete, co vám v životě chybí a co potřebujete.

Její první funkcí je získat přehled o daném stavu člověka nebo situace, dále získat odpověď a v neposlední řadě má funkci očistnou.

Potřebujete navýšit sebevědomí a pocit kompetentnosti? Potřebujete posílit osobní motivaci a zlepšit svoji výkonnost? Rozhodujete se o změně v pracovní oblasti? Hledáte si práci ?

Technika psychografie vám pomůže efektivně řešit náročné situace.

Zvolte si variantu:

Cena od 1 100,00 Kč

Čas konání

60 min.

Psychografický koučink

Vladi Skřivan - psychografička (praxe 12 let), art director, lektor, umělec

Místo konání

Google odkaz - bude Vám zaslán den před konáním na email

Objednání

zde - do košíku

Popis

PSYCHOGRAFICKÝ KOUČINK

K pochopení a k následnému efektivnímu využívání lidského potenciálu přispívá psychografický koučink. Rozvíjí osobnost koučovaného pomocí psychografiky a vhodně položených otázek, které vedou k hlubšímu zamyšlení. Kouč se staví do nehodnotící pozice, z které má možnost dávat koučovanému kvalitní zpětnou vazbu. Tímto pomáhá klientovi uvědomit si ty věci, které jsou skryté v jeho podvědomí. 

Klient má možnost si dále uvědomit, kam až sahá jeho skrytý potenciál a co potřebuje k tomu, aby ho rozvíjel a uplatnil v pracovní oblasti tak, aby dosáhl těch nejlepších výsledků. Psychografický koučink, dále pomáhá koučovanému uvědomit si, kde se v pracovní pozici skutečně nachází, co pro něho znamená úspěch a jasně si vydefinuje, jakým způsobem chce úspěchu dosáhnout. K tomu využívá hlubšího přemýšlení a strategického myšlení, které se při spolupráci s koučem zkvalitňuje. 

Psychografický koučink pomáhá vytvořit si pracovní vizi, která je důležitá k tomu, aby klient věděl, jakého směru se při své profesní cestě chce držet. Tato vize se může měnit s tím, jak člověk poznává sám sebe a mění se řebříček jeho hodnot.  


Frekvence jednotlivých setkání se odvíjí od Vašich potřeb a vzájemné domluvy.​ ​

Při dalších sezeních (pokud budou třeba) se můžete na základě mých pokynů (jak postupovat) aktivně účastnit automatické kresby, v tomto případě si připravte pastelky, papíry A4 a klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit.


Téma může být:

  • Jakého výsledku chci dosáhnout? Jakého výsledku skutečně dosahuji?
  • Jak se mohu se situací smířit? Jak mohu situaci změnit? Jak mohu situaci opustit?
  • Kdybych měl/a více zdrojů, jak bych změnil/a postup?
  • Co bych změnil/a, kdybych teď stál/a na úplném začátku? Jak mohu tyto zkušenosti využít dál?
  • Jak rozpoznávám své hranice? Jak moc umím být hrdý/hrdá sama na sebe?
  • Jak by mě podpořil a dodal odvahy člověk, který mě má velmi rád?

Provedu Vás krok za krokem. Není potřeba být umělecky nadaný. Psychografika je jednoduchá metoda, kterou zvládne každý.

S sebou:

na 1. sezení : nic

na 2. a další sezení: pastelky, papír A4 - pokud se budete chtít aktivně zapojit - není podmínkou