Automatická kresba - psychografie - on-line - téma: VZTAHY

Automatická kresba neboli psychografie, má původ v řeckých slovech Grafein (záznam) a Psyché (duše). Tedy záznam z vaší duše.

Spolehlivě ukáže, v jakém stavu je vaše tělo, po čem touží vaše duše, na jaké jste zrovna cestě, k čemu směřujete, co vám v životě chybí a co potřebujete. 

Její první funkcí je získat přehled o daném stavu člověka nebo situace, dále získat odpověď a v neposlední řadě má funkci očistnou.

Vidím možnosti člověka, o kterých zatím on sám neví. Jsem vnímavý pozorovatel, umím situace přesně pojmenovat. Ve své práci propojuji umění a osobní rozvoj

Zvolte si variantu:

Cena od 1 100,00 Kč


Čas konání

60 min.

Psychografický koučink

Vladi Skřivan - psychografička (praxe 12 let), art director, lektor, umělec

Místo konání

Google odkaz - bude Vám zaslán den před konáním na email

Objednání

zde - do košíku

Popis 

PSYCHOGRAFICKÝ KOUČINK

Nejprve si zvolíte téma, které chcete řešit a uzdravit. Upřesníme si, zda o jaký typ VZTAHU se jedná (osobní, pracovní, rodinný, partnerský atd.) Dále na základě těchto informací rozkreslím momentální stav.  V průběhu kreslení, začnete vnímat téma z různých úhlů pohledu a pochopíte souvislosti. Pomocí koučovacích otázek a reflexe Vás postupně provedu k objevení nejlepšího řešení a vnitřní odpovědi.

Frekvence jednotlivých setkání se odvíjí od Vašich potřeb a vzájemné domluvy.​ ​

Při dalších sezeních (pokud budou třeba) se můžete na základě mých pokynů (jak postupovat) aktivně účastnit automatické kresby, v tomto případě si připravte pastelky, papíry A4 a klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit.


Téma může být:

  • Jak bych chtěl/a změnit svou aktuální životní situaci? Co k tomu potřebuji?
  • Kdyby přesně toto, co teď řeším já, řešil můj oblíbený hrdina ve filmu, jak bych chtěl/a, aby film pokračoval?
  • Co potřebuji vědět, umět, dělat…., abych svou situaci posunul/a k řešení?
  • V jakých situacích viním za své pocity, jednání, myšlenky něco nebo někoho jiného?
  • V jakých situacích dovoluji, aby ve mně určitá situace vyvolávala strach, zlobu, vztek? Jak se chci cítit místo toho? Co pro to mohu udělat?
  • V jakých situacích na sebe přebírám zodpovědnost za pocity a myšlenky jiných osob?

Provedu Vás krok za krokem. Není potřeba být umělecky nadaný. Psychografika je jednoduchá metoda, kterou zvládne každý. 

S sebou: 

na 1. sezení : nic

na 2. a další sezení: pastelky, papír A4 - pokud se budete chtít aktivně zapojit - není podmínkou