15.1.2023 MIXED MEDIA pro každého

VYZKOUŠEJTE NAŠI NOVINKU - MIXED MEDIA 

Tato tvorba je úžasná právě proto, že při ní využijete naprosto všechny své dovednosti. Samotný název Mixed Media naznačuje, že jde o kreativní záležitost, kde je dovolené míchat různé barvy a techniky. U technik nejsou žádné hranice a tak můžete tvořit, jak se vám líbí... 

Kurz je vhodný pro každého - začátečníka i pokročilého od 10 - 100 let !!!

Zvolte si variantu:

Cena od 2 000,00 Kč

NEDĚLE

Čas konání

 ne 9:00 - 18:00

příchod 15 min před zahájením kurzu, přestávka na oběd, pitný režim v ceně

Lektor

Martina Zíková - lektorka kurzu POTRÉT - kresba a malba, MIXED MEDIA - kresba a malba

Místo konání

Atelier Vladi Skřivánková, Havlíčkova 841, Pardubice - 1. patro

Popis kurzu

Umění smíšených médií označuje formu vizuálního umění, která kombinuje různá média v jediném uměleckém díle. Pokud například kreslíte tuší, malujete vodovými barvami, pak přidejte nějaké zvýraznění barevnou tužkou - to je kombinovaná technik

Vyzkoušíme další techniku Frotáž, jehož princip spočívá v přiložení papíru (obvykle pevný papír z dlouhých přírodních vláken) na reliéf. Rovnoměrným přejížděním měkké tužky, kreslicího uhlu, voskové křídy nebo válečku s barvou po celé ploše zakrytého reliéfu je vytvořen jeho otisk.

Efekt vzniká v důsledku změny přítlačného tlaku kreslicího nástroje v místě vyvýšení reliéfu. Dokonalejší otisk je možno získat předchozím navlhčením papíru a zvýrazněním reliéfu potupováním tvrdším kartáčem. Frotáž je možné použít na jakýkoli reliéfní materiál (dřevo, kůra, suché listy stromů, apod.), včetně grafických tiskových matric.

Cílem kurzu je vytvoření důvěry ve své umělecké dovednosti a nalezení umělecké techniky, která nejvíce vyhovuje a ve které se chceme zdokonalovat. Vedlejším a důležitým fenoménem, který zde probíhá je relaxace při tvorbě, nauka soustředění, odpočinek, prožitek radosti a nová přátelství.

S sebou:

výtvarné potřeby jsou zdarma k zapůjčení v Ateliéru

Počet míst omezen - max. 10