ČT - UČÍME SE KRESLIT A MALOVAT - podzimní - OBSAZEN

Kurz je vhodný pro dospělé a seniory, kteří mají touhu a chuť naučit se výtvarnému umění. Začínáme výukou základů kresby tužkou, rudkou, pastelem, učíme se perokresbu a její kolorování. V malbě vyzkoušíme kouzlo akvarelu nebo akrylu - dle zájmu skupiny. Obsah je přizpůsoben individuálně potřebám, talentu a dovednostem každého účastníka..

0,00 Kč

Čtvrtek - kurz je již OBSAZEN

Čas konání

17.00 - 19.00, 17.00 - 20.00

Místo konání

atelier Vladi Skřivánková, Havlíčkova 841, Pardubice - 1. patro

Lektor

Vladi Skřivánková - malířka, lektorka výtvarných kurzů, majitelka Ateliéru VS

Termíny lekcí

 • Přihlášky a úhrada do 15.8.2020
 • - čtvrtek 10.9.2020, 17.9.2020, 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 5.11.2020,12.11.2020

Kurzovné

 • DOSPĚLÝ: 3.300,-Kč/10 lekcí/120min
 • TEENAGER: 3.100,-Kč/10 lekcí/120min
 • SENIOR: 2.900,-Kč/10 lekcí/120min
 • DOSPĚLÝ: 4.950,-Kč/10 lekcí/180min
 • TEENAGER: 4.650,-Kč/10 lekcí/180min
 • SENIOR: 4.350,-Kč/10 lekcí/180min
 • pomůcky na výtvarný kurz jsou zdarma - v učebně jsou k dispozici tužky, uhly, rudky, pastelky, akvarelové pastelky, pastely suché a oil, akvarelové barvy, akrylové barvy, olejové barvy, štětce, špachtle, stojany, média, palety, potřeby pro linoryt.
 • štětce, špachtle, stojany, média, palety, potřeby pro linoryt.

Popis kurzu

Obsahem kurzu je nauka tradiční kresby a malby podle skutečnosti a volné tvorby, která rozvíjí fantazii. Během kurzu se studenti seznamují se základními výtvarnými technikami - naučí se kreslit (pomocí kresby PMH - pravou mozkovou hemisférou) tzn. vidět tvary v prostoru, vidět světlo a stín, proporce atd. přenést je na papír. Během pár lekcí se naučí viděné reálně zachytit tužkou, úhlem, pastelkou a postupně je možné přejít k základům malby - pastel, akvarel, akryl. Na vyžádání je možná výuka olejomalby.

Cílem kurzu je vytvoření důvěry ve své umělecké dovednosti a nalezení umělecké techniky, která nejvíce vyhovuje a ve které se chceme zdokonalovat. Vedlejším a důležitým fenoménem, který zde probíhá je relaxace při tvorbě, nauka soustředění, odpočinek, prožitek radosti a nová přátelství.

Obsah

 • úvod do kresby: zátiší - tužka, pastelky
 • základy kresby PMH: tužka, pastelka, úhel
 • colorovaná kresba: tuž, akvarelové pastelky, akvarel
 • figurální kresba: portrét, akt
 • malba: teorie barev, skladba obrazu - pastel, akryl
 • domácí úkoly: tématicky a volná tvorba

S sebou

donesete zástěry či větší trika, které chrání váš oděv (možno zanechat v učebně).

Doporučuji absolvování víkendových výtvarných kurzů, které dávají každému studentovi dostatek času a prostoru při výuce 1 výtvarné techniky.

Počet míst omezen - max. 10