KOUČINK

Každý člověk má nárok na skvělý život a naplnění svých přání a snů. 

Chcete zlepšit svůj osobní nebo profesní život, potřebujete vyřešit problém, učinit změnu, vyrovnat se s vlastními pocity nebo s životní situací? Řešením je osobní koučink! Koučování nepotřebujete, koučování chcete :-)

V první fázi odstraníme bloky, které vám neumožnují vytvořit požadovanou změnu. Ať už máte jakékoli problémy, osobní koučink vám pomůže nastavit mysl na aktivní přístup, což je základním předpokladem pro jejich řešení.  Změnou přístupu a způsobu myšlení dojde ke zlepšení vašeho života ve všech jeho oblastech: vztahy, zdraví, poslání, peníze.

Naučíte se :

 • pohlédnout na svou situaci z různých perspektiv
 • uspořádat si své myšlenky
 • uvědomit si své hodnoty, potřeby a učit se jim porozumět
 • ujasnit si, kdo skutečně jste a co opravdu chcete
 • dosáhnout žádoucích trvalých změn 
 • aktivně realizovat své vize 

Co spolu vytváříme:

 • Touhu - něco změnit 
 • Odhodlání - něco dokázat 
 • Vůli - u dosaženého setrvat 
 • Víru - ve vaše možnosti 
 • Fantazii - přinášející nové nápady 
 • Pozitivní myšlení - jež vám dává naději 

Co ode mne můžete očekávat:

 • Tvůrčí práci - probudím vaší kreativitu
 • Otevřený inspirativní dialog - budu vám klást otázky, abyste si sami uvědomili, kdo jste, co chcete a jak toho chcete dosáhnout
 • Vztah založený na respektu a důvěře -  jsem vaše průvodkyně. Samozřejmostí je diskrétnost a absolutní soukromí, příjemná atmosféra
 • Smysluplnou podporu  - individuální přístup a koučovací metodiku, zaměřenou na využití zdrojů, schopností, možností a potenciálu klienta

 

Koučování cílí na budoucnost. Nehledá kořeny problémů v minulosti. Zaměřuje pozornost na to, co člověk chce, aby se v jeho životě realizovalo. Trefně položené koučovací otázky nás nutí uvažovat jinak, než je naše obvyklé myšlenkové schéma. Posouvají naše hranice, odstraňují bariéry, obětní postoj a nežádoucí postoje. Koučink pomáhá nastolit životní rovnováhu. Myšlenky převádí v činy a pomocí akčních kroků dosahuje reálné změny životní reality.