ART THERAPY

Abychom se uzdravili, musíme někdy dělat opak toho, co chceme udělat na základě rozhodnutí mysli. Možná bychom se chtěli odpojit od našich bolestí, které mohou být zrcadlem našich emocí. Jak ale vypnout emoce? Emoce vypnout nelze, navíc je přínosné, vnímat je jako přítele, který k nám promlouvá skrze obrazy.

Zeptejte se nyní sami sebe, jsem připraven nahlédnout hlouběji do sebe ? Pokud nejste, je to v pořádku, vše mám svůj čas. Pokud jste připraveni, můžete pomocí umění prozkoumat sami sebe a spojit se s emocemi a pocity těla. 

Mnohokrát jsou naše vzpomínky uloženy jako obrazy v našich tělech. Abychom tedy měli přístup k těmto emocím a vzpomínkám, musíme mluvit jejich jazykem - jazykem obrazů. Dělat umění - obraz, o naší bolesti je úžasný způsob, jak bezpečně a vědomě přistupovat k emoční bolesti. 

Pokud jste připraveni ponořit se do cvičení arteterapie dříve, než se objednáte na sezení se mnou, zkuste toto cvičení:

Potřebné materiály: skicák - čtvrtky vel. A4, pastelky nebo olejové pastely, pero a deník

ČÁST PRVNÍ: Nejprve dýchejte a uvolněte své tělo. Všimněte si, kde ve svém těle nejvíce pociťujete bolest. Pusťte se do toho. Všimněte si, jaký pocit tam máte. (Je to ostré nebo tupé, pulzující, jen napjaté nebo roztažené?) Představte si, že byste si tento pocit mohli představit jako objekt. Jak by to vypadalo? Jaká by to byla barva? Tvar, velikost, struktura, teplota, hmotnost? Možná to vypadá jako něco konkrétního. Nakreslete nebo namalujte tento vizuál / obrázek .

ČÁST DRUHÁ: Zhluboka se nadechněte. Sledujte svoji kresbu / malbu. Představte si, že vidíte tento objekt před sebou. Jděte k němu a posaďte se vedle něj. Představte si, že se na objekt díváte, jako by byl přítel. Tento objekt se zdá být osamělý a temný. Řeknete své jméno a řeknete "Jsem tu pro tebe. Jsem tu, abych tě poslouchal." Zeptejte se objektu, co vám chce říct. Poté poslouchejte a / nebo zapište, co říká. Až budete hotovi, představte si, že řeknete kresbě / malbě "Děkuji, že jsi mi to řekl." 

Toto cvičení je opravdu o tom, dostat se do kontaktu se svými emocemi a fyzickými vjemy a dívat se na to z určité vzdálenosti. Svou kreativitu a představivost používáme k tomu, abychom všímavost, porozumění a soucit přivedli do částí sebe samých, které se cítí bolestivě nebo obtížně. Opravdu se zaměřujeme na vztah, který máme sami se sebou. A to je krok k uzdravení a vnitřnímu růstu.

Doufám, že toto cvičení vyzkoušíte - může být opravdu silné. Pokud se cítíte zaseknutí nebo ztraceni v tom, jak to udělat, můžete se objednat na terapeutické sezení, ráda vám budu na této cestě průvodcem. Pomáhám klientům při mých on line sezeních, kde poskytuji osobní vedení a podporu, které vám pomohou vytvořit expresivní umění a prozkoumat vaše možnosti zbavit se problémů a získat jasnost ve svém životě. Protože je  tato praxe online. můžeme pracovat bez ohledu na to, kde momentálně na světě jste.